Emlak Rehberi

Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kira geliri elde eden herkesin gelir elde eden herkes gibi kira geliri vergisinin ödemesi gerekmektedir. Kira geliri vergisi, mükellefin elde ettiği kira gelirinin, istisna tutarından düşülmesinin ardından, vergi oranına çarpılmasıyla hesaplanır.

Kira Geliri Vergisi Hesaplama Formülü

Ödenecek vergi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Kira geliri vergisi = (Kira geliri - İstisna tutarı) x Vergi oranı

Kira Geliri

Kira geliri, kiracıdan elde edilen toplam kira bedelidir. Kira bedeli, kira kontratında belirtilen miktardır.

İstisna Tutarı

Her yıl için farklı bir tutarda belirlenen istisna tutarı, kira geliri elde eden mükelleflerin vergi ödemeden önce elde edebilecekleri gelir miktarını sınırlar. 2023 yılı için istisna tutarı 21.000 TL’dir.

Vergi Oranı

Kira geliri vergisi, 2023 yılı için %20’dir.

Örnek Hesaplama

Bir kişi, 2023 yılında 50.000 TL kira geliri elde etmiştir. Bu kişinin kira gelir vergisi, aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Kira geliri vergisi = (50.000 - 21.000) x 20/100 = 6.800 TL

Bu durumda, mükellefin ödeyeceği vergi 6.800 TL’dir.

Kira Geliri Beyannamesi

Kira geliri vergisi, mükellefin beyannamesi üzerinden hesaplanır. Mükellefler, kira geliri beyannamesini, kira geliri elde edildiği yılın sonuna kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı‘na (GİB) göndermelidir.

Kira geliri beyannamesi, GİB’in internet sitesi üzerinden veya herhangi bir vergi dairesine giderek yapılabilir.

Kira Geliri Beyannamesi ile Gönderilmesi Gereken Belgeler

Kira geliri beyannamesinde esas olan beyanname ile beyan edilen gelir olsa da gene beyanname ile birlikte, aşağıdaki belgeler de gönderilmelidir:

  • Kira geliri tahsilât makbuzları
  • Kiracıdan alınan kira kontratları
  • Gayrimenkulün tapu fotokopisi

Kira Geliri Beyannamesinin Verilmemesi veya Eksik Verilmesi

Kira geliri beyannamesinin zamanında verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda, mükelleflere gecikme zammı ve ceza uygulanabilir.

Vergiden Muafiyet

Kira geliri elde eden bazı mükellefler, vergiden muaftır. Bu muafiyetten yararlanabilen mükellefler şunlardır:

  • 65 yaş ve üzeri mükellefler
  • Engelli mükellefler
  • Dar gelirli mükellefler
  • Köy ve mahalle muhtarları
  • Dini veya milli hizmetlerde bulunanlar

Kira Geliri Vergisinin Ödenmesi

Beyannamenin verilmesinden sonra, beyannamede belirtilen tarihte ödenir. GİB’in internet sitesi üzerinden veya herhangi bir bankaya yatırılabilir. Düzenli ödemek ve mali programler yaşamamak için bir muhasebeci (serbest muhasebeci mali müşavir) ile çalışmanızı öneriyoruz.

Bu yazıya kısa link: https://gayrimenkulport.com/tj9h