Emlak Rehberi

Konut alımı ve satımı için gerekli evraklar nelerdir?

Konut alımı ve satımı için gerekli olan evraklar hem alıcı hem satıcı tarafında farklılık gösterir. Bu evrakların tapu ya da noter dairesine başvurmadan önce hazır edilmesi işlemlerin kolay yürümesini sağlayacaktır.

Konut Alımı ve Satımında Satıcının Hazırlaması Gereken Evraklar Nelerdir?

Konut satarken gerekli olan evraklar, satıcı ve alıcı için farklılık gösterir. Satıcının hazırlaması gereken evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Son bir ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Tapunun aslı ve fotokopisi
 • Belediyeden alınmış emlak vergisi rayiç bedeli belgesi
 • Gayrimenkulun vergi borcu olmadığını gösteren belediyeden alınmış belge
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi

Konut Alımı ve Satımında Alıcının Hazırlaması Gereken Evraklar Nelerdir?

Alıcı tarafından hazırlanması gereken evraklar ise şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Son bir ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Tapu harcı ve döner sermaye ücreti makbuzu
 • Bankadan alınmış konut kredisi kullanacaksa kredi sözleşmesi
 • Bankadan alınmış konut kredisi kullanmayacaksa para teminatını gösteren belge

Konut Alımı ve Satımında Ortak Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir?

Satıcı ve alıcı tarafından ortak olarak hazırlanması gereken evraklar ise şunlardır:

 • Satış sözleşmesi
 • Tapu devri için gerekli belgeler

Satış sözleşmesi

Satış sözleşmesi, satıcı ve alıcının taşınmazın satışı konusunda anlaştıklarını gösteren resmi bir belgedir. Satış sözleşmesinde, taşınmazın adresi, tapu bilgileri, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat tarihi gibi bilgiler yer alır. Satış sözleşmesi, noter huzurunda imzalanır ve iki nüsha olarak düzenlenir. Bu belgenin konut alımı ve satımında düzenlenmiş olması mecburi değildir.

Tapu devri için gerekli belgeler

Tapu devri, taşınmazın mülkiyetinin satıcıdan alıcıya geçmesi işlemidir. Tapu devri için, satıcı ve alıcının tapu dairesine birlikte gitmeleri gerekir. Bu kuralın istisnası tarafların vekillerinin gitmesidir. Vekil marifetiyle de satış yapılabilir. Bu vekil bir gayrimenkul danışmanı ya da gayrimenkul avukatı olabilir. Tapu devri sırasında, satıcı ve alıcıdan aşağıdaki belgeler istenir:

 • Satış sözleşmesi
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Son bir ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Tapu harcı ve döner sermaye ücreti makbuzu
 • Vekil ise vekalenetname aslı ve fotokopisi

Tapu harcı ve döner sermaye ücreti

Tapu devri sırasında, satıcı ve alıcıdan tapu harcı ve döner sermaye ücreti ödemeleri istenir. Tapu harcı, taşınmazın satış bedelinin %4’üdür. Döner sermaye ücreti ise 2023 yılı için 90,50 TL’dir.

Banka kredisi

Alıcı, taşınmazın satın alınması için bankadan konut kredisi kullanabilir. Banka kredisi kullanacak alıcılar, bankadan kredi sözleşmesi almaları gerekir. Kredi sözleşmesinde, kredi tutarı, faiz oranı, geri ödeme planı gibi bilgiler yer alır.

Ev satarken dikkat edilmesi gerekenler

Ev satarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

 • Taşınmazın değerini doğru belirlemek
 • Taşınmazın eksiksiz ve doğru bir şekilde tanıtılması
 • Satış sözleşmesinin dikkatlice hazırlanması
 • Tapu devrinin eksiksiz ve zamanında yapılması

Ev satarken, taşınmazın değerini doğru belirlemek önemlidir. Taşınmazın değeri, taşınmazın konumu, büyüklüğü, kullanım durumu, çevre koşulları gibi faktörlere göre değişir. Taşınmazın değerini belirlemek için, emlak danışmanlarından ya da gayrimenkul avukatlarından yardım alınabilir.

Taşınmazın eksiksiz ve doğru bir şekilde tanıtılması da önemlidir. Taşınmazın fotoğrafları, videoları ve detaylı bir tanıtım metni hazırlanmalıdır. Bu sayede, alıcılara taşınmaz hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verilebilir.

Satış sözleşmesinin dikkatlice hazırlanması da önemlidir. Satış sözleşmesinde, taşınmazın adresi, tapu bilgileri, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat tarihi gibi bilgilerin yanı sıra, tarafların sorumlulukları da açıkça belirtilmelidir.

Tapu devrinin eksiksiz ve zamanında yapılması da önemlidir. Tapu devrinin zamanında yapılmaması durumunda, alıcı taşınmazın mülkiyetini elde edemez.

Konut alımı ve satımı aşamasında mağduriyet yaşamamak için yukarıdaki bilgileri değerlendirmenizi öneriyoruz.

Bu yazıya kısa link: https://gayrimenkulport.com/0q51