Emlak RehberiMevzuat/Hukuk

Tapu Çeşitleri Nelerdir?

Tapu çeşitleri nelerdir? Tapuların renkleri ne anlam ifade etmektedir? Tapu, bir taşınmazın (arsa, arazi, bina, daire, işyeri, dükkan, depo vb.) mülkiyetini gösteren resmi belgedir. Tapu, taşınmazın sahiplik durumuna göre farklı şekillerde düzenlenebilir. Türkiye’de tapu çeşitleri, taşınmazın sahiplik durumuna göre üçe ayrılır:

  • Kat mülkiyeti tapusu: Kat mülkiyeti, bir binanın kat, daire, işyeri, dükkan, depo gibi bağımsız bölümlerinin, ayrı ayrı ve müstakil olarak, tek bir kişinin mülkiyetinde olması durumudur. Kat mülkiyeti tapusu, bağımsız bölümün mülkiyetini gösteren resmi belgedir.
  • Kat irtifakı tapusu: Kat irtifakı, bir binanın henüz inşaatı tamamlanmamışken, kat, daire, işyeri, dükkan gibi bağımsız bölümlerinin, henüz tapu verilmemiş olmasına rağmen, hak sahiplerine belirli bir oranda mülkiyet hakkı tanıyan bir durumdur. Kat irtifakı tapusu, müstakil bir mülkiyet hakkı sağlamaz, ancak hak sahiplerine bağımsız bölümün kullanma hakkını verir.
  • Hisseli tapu: Hisseli tapu, bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olması durumunda verilen tapu çeşididir. Hisseli tapularda, her hissedarın taşınmazdaki payı belirtilir. Hisseli tapu, en az iki hissedarın olması durumunda verilir.

Kat Mülkiyeti Tapusu

Kat mülkiyeti tapusu tapu çeşitlerinden biri olarak, bir binanın kat, daire, işyeri, dükkan, depo gibi bağımsız bölümlerinin, ayrı ayrı ve müstakil olarak, tek bir kişinin mülkiyetinde olması durumudur. Kat mülkiyeti tapusu, bağımsız bölümün mülkiyetini gösteren resmi belgedir. Kat mülkiyeti tapusuna sahip olan kişi, bağımsız bölümün üzerinde tam mülkiyet hakkına sahiptir. Bu hak, bağımsız bölümün zilyetlik, kullanma, yararlanma, tasarruf ve üst hakkıdır.

Kat mülkiyeti tapusu, bir binanın inşaatının tamamlanması ve iskân ruhsatının alınmasından sonra düzenlenebilir. Kat mülkiyeti tapusu, kat maliklerinin başvurusu üzerine Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

Kat mülkiyeti tapusu, taşınmazın satışı, kiralanması, mortgage edilmesi gibi işlemlerde en uygun seçenektir. Bankalar, kat mülkiyeti tapulu taşınmazlara daha kolay kredi verirler.

Kat İrtifakı Tapusu

Kat irtifakı tapusu, bir binanın henüz inşaatı tamamlanmamışken, kat, daire, işyeri, dükkan gibi bağımsız bölümlerinin, henüz tapu verilmemiş olmasına rağmen, hak sahiplerine belirli bir oranda mülkiyet hakkı tanıyan bir durumdur. Kat irtifakı tapusu, müstakil bir mülkiyet hakkı sağlamaz, ancak hak sahiplerine bağımsız bölümün kullanma hakkını verir.

Kat irtifakı tapusu, inşaatı devam eden bir binanın kat, daire, işyeri, dükkan gibi bağımsız bölümlerinin sahiplerine verilir. Kat irtifakı tapusuna sahip olan hak sahipleri, bağımsız bölümlerini kullanabilirler, ancak bu bölümler üzerinde tam mülkiyet hakkına sahip değillerdir.

Kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülebilir. Kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülmek için binanın inşaatının tamamlanması ve iskân ruhsatının alınması gerekir.

Hisseli Tapu

Hisseli tapu, bir taşınmazın birden fazla kişiye ait olması durumunda verilen tapu çeşididir. Hisseli tapularda, her hissedarın taşınmazdaki payı belirtilir. Hisseli tapu, en az iki hissedarın olması durumunda verilir.

Hisseli tapuya sahip olan hissedarlar, taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet hakkına sahiptirler. Bu hak, taşınmazın zilyetlik, kullanma, yararlanma, tasarruf ve üst hakkıdır.

Hisseli tapu, taşınmazın satışı, kiralanması, mortgage edilmesi gibi işlemlerde daha zorlayıcı olabilir. Bankalar, hisseli tapulu taşınmazlara daha zor kredi verirler.

Tapu Çeşitlerinin Renkleri

Tapu çeşitlerinin renkleri de farklıdır. Kat mülkiyeti tapusu pembe, kat irtifakı tapusu mavi renktedir.

Bu yazıya kısa link: https://gayrimenkulport.com/g7q8