Emlak Piyasası

Kahramanmaraş Depremine 8 Milyar TL’lik destek!

Çevre Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yayınladığı yılın ikinci üç aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu’nda deprem sonrası bölgede yürütülen ve yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgilere yer verildi.

Raporda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan “Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi” kapsamında yakında ihaleye çıkılacağı ifade edildi. Raporda şöyle denildi:

“Dünya Bankası, Türkiye’de Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçilmiş illerde temel hizmetlere ve dirençli konutlara erişimi yeniden sağlamak amacıyla 296,5 milyon dolar (8 milyar TL) tutarında krediyi, Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi için 27 haziran 2023 tarihinde onaylamıştır. İkraz Anlaşmasını (borç verme) müteakip proje kapsamında ihale süreçlerine başlanması planlanmaktadır.”

Proje kapsamında belediyelerde depremlerden zarar gören mevcut su, sıhhi tesisat, atıksu ve drenaj gibi belediye hizmetlerinin rehabilitasyonu ve yeniden inşası finanse edilecek.

Belediye itfaiye binalarının rehabilitasyonu ve yeniden inşası ile yangınla mücadele, acil durum müdahalesi ve diğer kritik belediye hizmetlerinin sağlanması için gerekli ekipmanın satın alımı finanse edilecek.

Konut yeniden inşa programı kapsamında depremden etkilenen kırsal köylerin iyileştirilmesini desteklemek için gerçekleştirilecek yapım işlerini, danışmanlık ve danışmanlık dışı hizmetleri finanse edilecek. Yıkılmış, ciddi veya orta derecede hasar görmüş olarak değerlendirilen kırsal evlerin dirençli şekilde yeniden inşası için, Proje kapsamında mümkün olduğu ölçüde yerinde yeniden inşaa tercih edilecek.

Proje altyapıya yönelik inşaat işleri, konutların yerinde yeniden inşa edildiği hasarlı belediye altyapısının ve mühendislik ağlarının onarımını ve konutların yeni yerlere taşındığı bu tür altyapının yeni inşasını destekleyecek.

Bu yazıya kısa link: https://gayrimenkulport.com/kbpv