Emlak PiyasasıÖzel

Sahibinden.com’a soruşturma!

Rekabet Kurumu yaptığı inceleme neticesinde kamuoyunda ‘Sarı Site’ olarak da bilinen ve emlak piyasası tarafından çok ciddi bir şekilde kullanılan sahibinden.com adlı siteye soruşturma açtı. Soruşturma Heyeti, sahibinden.com internet sitesine para cezası verilmesi görüşünü sundu.

Sahibinden.com hakkında soruşturma heyetinin görüşü şöyle gerçekleşti:

Sayın Başkan, Sayın Kurul Üyeleri, Sayın Teşebbüs Temsilcileri ve Değerli Dinleyiciler,

Bilindiği üzere Rekabet Kurulu, REOS Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketinin şikayeti üzerine, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketinin dışlayıcı davranışlarla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik olarak yürütmüş olduğu önaraştırma sonucunda 30 Eylül 2021 tarihli ve 21-46/655-325 sayılı kararı ile şikâyetçinin iddialarını reddetmiş, aynı tarihli 21-46/655-M sayılı kararı ile Sahibinden’in emlak/vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu veri taşınabilirliğini engelleme ve diğer yollarla kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin olarak re’sen soruşturma başlatmıştır.

Dosya kapsamında yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda,

  1. SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerin emlak satış/kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hâkim durumda olduğu,
  2. SAHİBİNDEN’in kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, bu yolla ve sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığı, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği,
  3. Bu çerçevede 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Ceza Yönetmeliği uyarınca teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği,
  4. İhlal konusu eylemlerin, “diğer ihlaller” kategorisinde olması sebebiyle Ceza Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca teşebbüsün yıllık gayri safi gelirlerinin binde beşi ile yüzde üçü arasında bir oran esas alınabileceği,
  5. İhlalin beş seneden uzun sürmesi sebebiyle, Yönetmeliğin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca belirlenen temel para cezasının bir katı oranında arttırılabileceği,
  6. Yönetmeliğin 6. ve 7. maddeleri kapsamında temel para cezasının artırılmasını veya hafifletilmesini gerektiren bir ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur bulunmadığı,
  7. Pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini teminen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren makul bir süre içerisinde ihlal konusu uygulamalara son verilmesi, SAHİBİNDEN ile kurumsal üyeler arasında imzalanan sözleşmenin ihlal konusu hükümleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve ayrıca üyelerin kendi ilanlarının verisini etkin şekilde taşıyabilmelerinin mümkün hale getirilmesi gerektiği,
  8. Kurumsal üyelere alt kullanıcı sınırlaması getirmek suretiyle üyelerin birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığı, dopingli ilanları şeffaf şekilde yayımlamadığı, doğal reklam uygulamasında şeffaf davranmadığı, sıralama algoritması yoluyla kendini kayırdığı ve emlak/araç değerleme, sıfır araç satışında yetkili bayiye yönlendirme, ekspertiz sağlama gibi sağladığı diğer hizmetlerde kendini kayırdığı ve bu yollarla rekabetin sınırlanmasına yol açarak hâkim durumunu kötüye kullandığı iddialarının reddedilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Kurulun takdir ve tensiplerine saygılarımızla arz olunur.

Bu yazıya kısa link: https://gayrimenkulport.com/o2vd